Plenarni sastanak

Poštovani članovi,

Plenarni sastanak Zbora rukometnih sudaca Varaždin za mjesec veljaču održati će se u utorak, 26.02.2019. godine, s početkom u 19 sati u dvorani za sastanke na 1. katu Školsko – športske dvorane GRABERJE Varaždin.

Radujemo se Vašem dolasku!

Članarina za 2019. godinu

Poštovani članovi,

Upravni odbor Zbora rukometnih sudaca Varaždin donio je odluku o visini članarine za 2019. godinu kako slijedi:

– Premijer liga i 1. liga – 300,00 kuna
– 2. liga – 200,00 kuna
– 3. liga – 150,00 kuna
– Ostali – 50,00 kuna

Isto tako, svi suci međužupanijske lige, kao i zapisničari i mjeritelji vremena (važno za novopridošle članove), obavezni su na račun Zbora uplatiti iznos od 75,00 kn na ime članarine prema UHRS-u. Dakle, ukupan iznos za uplatu sudaca međužupanijske lige, zapisničara i mjeritelja vremena je 125,00 kn.

Klubovi koji uplaćuju članarine za svoje zapisničare i mjeritelje vremena mogu izvršiti uplatu za više članova na jedan virman, te pod opis plačanja obavezno treba navesti ime i prezime članova za koje se članarina uplaćuje.

Članarina se plaća na račun Zbora rukometnih sudaca Varaždin, Graberje 31, IBAN: HR1423600001101735721 , model plaćanja je 02, a poziv na broj je OIB uplatitelja.

Rok za uplatu članarine je 28.02.2019. godine.

Zahvaljujemo što će te svoju obvezu na vrijeme ispuniti.