Članarina za 2023. godinu

Poštovani članovi,

Upravni odbor je donio odluku o visinama članarine za članove ZRS Varaždin za 2023. godinu. Određeno je da će se članarina prema ZRS Varaždin plaćati do
30.04.2023. godine u sljedećem iznosu:


Suci i nadzornici Premijer lige – 50,00€
Suci i nadzornici 1.HRL – 46,00 €
Suci i nadzornici 2.HRL – 25,00 €
Suci i nadzornici 3.HRL – 16,00 €

Suci međužupanijske lige, kao i zapisničari i mjeritelji vremena, obavezni su na račun Zbora uplatiti iznos od 10,00 € na ime članarine prema UHRS-u.

Klubovi koji uplaćuju članarine za svoje zapisničare i mjeritelje vremena mogu izvršiti uplatu za više članova na jedan virman, te pod opis plaćanja obavezno treba navesti ime i prezime članova za koje se članarina uplaćuje.

Članarina se plaća na račun Zbora rukometnih sudaca Varaždin, Graberje 31, IBAN: HR1423600001101735721 , model plaćanja je 02, a poziv na broj je OIB uplatitelja.

Zahvaljujemo što će te svoju obvezu na vrijeme ispuniti.

Plenarni sastanak za ožujak

Poštovani članovi,

plenarni sastanak Zbora rukometnih sudaca Varaždin za ožujak održat će se u ponedjeljak, 27.03.2023. godine, s početkom u 19 sati u dvorani za sastanke na 1. katu Školsko – športske dvorane GRABERJE Varaždin.

Radujemo se Vašem dolasku