Kotizacija za zimski seminar

Poštovani članovi,

Svi koji su obavezni prisustvovati zimskom seminaru moraju uplatiti kotizaciju za isti koja iznosi :
●25,00 € po osobi za suce i delegate Premijer lige
●20,00 € po osobi za suce i delegate 1. HRL
●10,00 € po osobi za suce i delegate 2. i 3. HRL

Kotizaciju za seminar prema UHRS plaća Zbor za sve svoje polaznike seminara, a članovi plaćaju na žiro račun zbora najkasnije do 22.12.2023.

Podaci za uplatu:

Zbor rukometnih sudaca Varaždin, Graberje 31,

IBAN: HR1423600001101735721 , model plaćanja je 02, a poziv na
broj je OIB uplatitelja.

Hvala na razumijevanju!